Avís legal

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), COL·LEGI D’ADMINISTRADORS DE FINQUES DE TARRAGONA manifesta que el domini www.coaft.com  és propietat de COL·LEGI D’ADMINISTRADORS DE FINQUES DE TARRAGONA, amb CIF Q-9350001-E, i amb domicili a Plaça Ponent, n. 5, 1er, 43001 Tarragona (Tarragona).

COL·LEGI D’ADMINISTRADORS DE FINQUES DE TARRAGONA no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d'Internet. Amb els límits establerts en la llei, COL·LEGI D’ADMINISTRADORS DE FINQUES DE TARRAGONA no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d'Internet.  

Els continguts i informació de les pàgines d'Internet de COL·LEGI D’ADMINISTRADORS DE FINQUES DE TARRAGONA estan elaborades per professionals de la mateixa degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d'Internet de COL·LEGI D’ADMINISTRADORS DE FINQUES DE TARRAGONA poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de COL·LEGI D’ADMINISTRADORS DE FINQUES DE TARRAGONA o les seves llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de COL·LEGI D’ADMINISTRADORS DE FINQUES DE TARRAGONA.

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

 

En virtut de la  normativa de  Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades en els formularis establerts  siguin  incorporades en un fitxer denominat Contactes responsabilitat de COL·LEGI D’ADMINISTRADORS DE FINQUES DE TARRAGONA i seu social a Plaça Ponent, n. 5, 1er, 43001 Tarragona (Tarragona).

La finalitat d’aquest tractament  és la de gestionar la seva petició i les persones de contacte. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar. 

 

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci en Plaça Ponent, n. 5, 1er, 43001 Tarragona (Tarragona)

 

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat de COL·LEGI D’ADMINISTRADORS DE FINQUES DE TARRAGONA. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s'estableixin des d'ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits o organisme depenent, són propietat exclusiva d'aquesta, tret que expressament s'especifiqui altra cosa.

Qualsevol denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per COL·LEGI D’ADMINISTRADORS DE FINQUES DE TARRAGONA, per les seves societats filials i/o dominades o per tercers.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de COL·LEGI D’ADMINISTRADORS DE FINQUES DE TARRAGONA l'ús que L'USUARI pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de COL·LEGI D’ADMINISTRADORS DE FINQUES DE TARRAGONA

COL·LEGI D’ADMINISTRADORS DE FINQUES DE TARRAGONA no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L’usuari És el propietari del suport en el qual el software es gravat. COL·LEGI D’ADMINISTRADORS DE FINQUES DE TARRAGONA poseeix tots els drets de propietat industrial i intelectual, incloent el sowftare. Si l’ usuari transfereix software d’ aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i  descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L'USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

 

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis segons les seves preferències de navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí.

Acceptar