Com col·legiar-se
Els administradors de finques, per a exercir llur activitat, han de tenir la capacitació professional requerida i han de complir les condicions legals i reglamentàries que els siguin exigibles, amb el benentès que la pertinença al col·legi professional corresponent els habilita per a exercir la professió, segons cita l'article 54.2 de la Llei 18/2007 de Dret a l'Habitatge.

L'accés a la professió d'Administrador de Finques es regula per mitjà del Decret 693/68 publicat en el BOE núm. 86, de 9 d'abril de 1968, i en els Estatuts de la Corporació en els quals s'estableixen els següents procediments d'ingressos mitjançant l'aportació de la titulació exigida:

TÍTOLS D'ACCÉS DIRECTE A LA COL·LEGIACIÓ. 

Si s’ha cursat una Llicenciatura o una Diplomatura de la següent relació:

Ajudants de Monts Grau en Comerç
Arquitectes Tècnics Grau en Direcció d’Empreses
Diplomats en Empreses i Activitats Turístiques Grau en Direcció i Creació d’Empreses
Diplomats en Gestió Comercial i Marketing Grau en Educació Social
Diplomats en Gestió i Administració Pública Grau en Enginyeria de l’Edificació
Diplomats en Informàtica Grau en Enginyeria de Materials
Diplomats en Magisteri Llicenciats de la Marina Civil
Diplomats en Relacions Laborals Llicenciats en ADE
Enginyers Agrònoms Llicenciats en Antropologia
Enginyers de Camins, Canals i Ports Llicenciats en Arquitectura
Enginyers de Mines Llicenciats en Ciències Ambientals
Enginyers de Monts Llicenciats en Ciències Biològiques
Enginyers de Telecomunicació Llicenciats en Ciències Físiques
Enginyers en Informàtica Llicenciats en Ciències Geològiques
Enginyers Industrials Llicenciats en Ciències Polítiques
Enginyers Químics Llicenciats en Ciències Químiques
Enginyers Tècnics Agrícoles Llicenciats en Documentació
Enginyers Tècnics d’Obres Públiques Llicenciats en Dret
Enginyers Tècnics de Telecomunicació Llicenciats en Econòmiques i Comercials
Enginyers Tècnics en Disseny Industrial Llicenciats en Filologia
Enginyers Tècnics en Explotació de Mines Llicenciats en Filosofia i Ciències de l’Educació
Enginyers Tècnics en Informàtica de Gestió Llicenciats en Filosofia i Lletres
Enginyers Tècnics en Topografia Llicenciats en Geografia i Història
Enginyers Tècnics Forestals Llicenciats en Humanitats
Enginyers Tècnics Industrials Llicenciats en Investigació i Tècniques de Mercat
Enginyers Tècnics Navals Llicenciats en Pedagogia
Graduats en Ciències Audiovisuals Llicenciats en Periodisme
Graduats en Ciències Jurídiques de les Admin públiques Llicenciats en Psicologia
Graduats en Comunicació Audiovisual Llicenciats en Psicopedagogia
Graduats en Estudis Immobiliaris i de la Construcció Llicenciats en Sociologia
Graduats en Estudis Literaris Llicenciats i Diplomats en Ciències Empresarials
Graduats en Finances i Comptabilitat Llicenciats i Diplomats en Matemàtiques
Graduats Socials Procuradors dels Tribunals de Justícia
Grau en Admin. D’Empreses i Gestió de la Innovació Professors Mercantils
Grau en Ciència i Tecnologia de l’Edificació Veterinaris
   
Títol propi online impartit per: 
- Universitat de Alcalá: Curso de Formación Superior en Administración de Fincas 
 
Tots els Administradors Col·legiats tenen accés a programes de formació permanent, com també a una contínua actualització d'aquells temes relacionats amb la Professió.
 
INSTÀNCIES COL·LEGIACIÓ  
Dossier informatiu i instància accés directe Acceso directo
Instància Reingrés Reingreso
Instància títol propi Título propio
Finestra única
 
Ventanilla única

 

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis segons les seves preferències de navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí.

Acceptar