INFORMACIÓ D’INTERÈS

DECRET 463/2020, EN RELACIÓ A LES MESURES EXCEPCIONALS EN MATÈRIA D'OBRES D'INTERVENCIÓ EN EDIFICIS EXISTENTS.

En relació a les mesures excepcionals en matèria d'obres d'intervenció en edificis existents, amb entrada en vigor el mateix dia de la seva publicació. El seu efecte es mantindrà durant la vigència de l'estat d'alarma o les seves pròrrogues.

  • - La suspensió de tota mena d'obra que suposi una intervenció en edificis existents, en els supòsits en què a l'immoble en el que s'hagin d'executar es trobin persones NO relacionades amb l'activitat d'execució de l'obra, i que, per la seva ubicació permanent o temporal, o necessitats de circulació, i per causa de residència, treball o altres, puguin tenir interferència amb l'activitat d'execució de l'obra, o amb el moviment de treballadors o trasllat de materials.

  • - S'exceptuen d'aquesta suspensió les obres referides a l'apartat anterior en què, per circumstàncies de sectorització de l'immoble, no es produeixi cap interferència amb les persones no relacionades amb l'activitat de l'obra.

- Així mateix, queden també exceptuats els treballs i obres puntuals que es realitzin en els immobles amb la finalitat de realitzar reparacions urgents d'instal·lacions i avaries, així com les tasques de vigilància.

 

MESURES FISCALS DEL DECRET LLEI 11/2020

A efectes tributaris, aquest Decret llei comporta l’establiment de nous períodes de presentació o ingrés en període voluntari per a determinats impostos propis i cedits de la Generalitat de Catalunya.

  • - La modificació més significativa a efectes dels nostres despatxos és la modificació sobre l’Impost sobre successions i donacions en la modalitat de successions. El fets imposables meritats abans del 14 de març de 2020, i per als quals no hagués finalitzat, en aquesta data, el termini de presentació i ingrés en període voluntari, el termini comprendrà el temps que restava en cada cas per exhaurir el termini d'autoliquidació en aquesta data més dos mesos addicionals.

  • - Pel que fa a l’Impost sobre les estades en establiments turístics, us recordem que d’acord amb el DL 6/2020 es va ajornar el termini de presentació de les autoliquidacions corresponents al període de l'1 d'octubre de 2019 al 31 de març de 2020, que passarà a ser entre els dies 1 i 20 d'octubre de 2020.

  • - Per últim i pel que fa a l’Impost sobre el Patrimoni, tot i ser un impost cedit a les comunitats autònomes, el termini de presentació segueix sent el mateix que la renda, el proper 30 de juny.

 

Col·legi d'Administradors de Finques de Tarragona

Pl.Ponent, 5 1a, 43001 Tarragona · T 977 235 421

coladmin@coaft.com · info@coaft.com

 

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis segons les seves preferències de navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí.

Acceptar