MODELO DE TOMA DE ACUERDOS Y DE ACTA SIN REUNIÓN JUNTA

Existeix una gran inquietud manifestada per gran part dels col·legiats, respecte a si serà possible, donada l'emergència de salut pública ocasionada pel Covid-19, convocar reunions de comunitat amb les suficients garanties sanitàries tant per als propietaris com per a nosaltres els professionals i en quin moment serà això realitzable, ja que la dilació en el temps de la seva pràctica, implica que es vagin acumulant. L'anterior farà inviable poder realitzar-les totes, a més de suposar una càrrega de treball inassolible en molts casos, especialment en les segones residències on el marge temporal està marcat a uns mesos molt concrets .

 

Tenint en compte el que estableix el Decret Llei 10/2020 de 27 de març del Departament de Presidència de la Generalitat i interpretant el contingut en el seu art. 4.4 referit a les comunitats de propietaris, en el qual es possibilita l'adopció d'acords sense necessitat de reunió, els Assessors dels 3 Col·legis Catalans han consensuat, avalats pel Consell de Col·legis el següent:

 

- Model de convocatòria de presa d'acords sense reunió.

- Model d'acta a remetre amb posterioritat, on es reflectiran els vots rebuts de cada punt: positiu, negatiu o abstenció i el reflex final de l'acord aconseguit.

 

L'anterior requereix complir els següents requisits formals:

 

1.- Amb caràcter necessari el consentiment del president de la comunitat, ja que la convocatòria i l'acta posterior es remet per la seva indicació i mandat.

 

2.- L'enviament a tots els propietaris amb el vistiplau del president tant de la convocatòria com de la posterior acta, per qualsevol mitjà que certifiqui la seva recepció.

 

3.- El vot es pot emetre per correu postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà que garanteixin els drets d'informació i de vot.

 

4.- Ha de quedar constància de la recepció del vot i s'ha de garantir la seva autenticitat.

 

5.- El termini per a rebre les votacions serà de 8 dies, transcorregut aquest s'haurà de remetre l'acta en la qual es reflectissin els acords aconseguits.

 

 

 

 

 

Col·legi d'Administradors de Finques de Tarragona

Pl.Ponent, 5 1a, 43001 Tarragona · T 977 235 421

coladmin@coaft.com · info@coaft.com

 

Utilizamos cookies de terceros y persistentes para analizar nuestros servicios de acuerdo con sus hábitos de navegación. Puedes obtener más información y configurar tus preferencias aquí.                                                                     Aceptar cookies - Rechazar cookies

Aceptar