MODELO DE TOMA DE ACUERDOS Y DE ACTA SIN REUNIÓN JUNTA

Existeix una gran inquietud manifestada per gran part dels col·legiats, respecte a si serà possible, donada l'emergència de salut pública ocasionada pel Covid-19, convocar reunions de comunitat amb les suficients garanties sanitàries tant per als propietaris com per a nosaltres els professionals i en quin moment serà això realitzable, ja que la dilació en el temps de la seva pràctica, implica que es vagin acumulant. L'anterior farà inviable poder realitzar-les totes, a més de suposar una càrrega de treball inassolible en molts casos, especialment en les segones residències on el marge temporal està marcat a uns mesos molt concrets .

 

Tenint en compte el que estableix el Decret Llei 10/2020 de 27 de març del Departament de Presidència de la Generalitat i interpretant el contingut en el seu art. 4.4 referit a les comunitats de propietaris, en el qual es possibilita l'adopció d'acords sense necessitat de reunió, els Assessors dels 3 Col·legis Catalans han consensuat, avalats pel Consell de Col·legis el següent:

 

- Model de convocatòria de presa d'acords sense reunió.

- Model d'acta a remetre amb posterioritat, on es reflectiran els vots rebuts de cada punt: positiu, negatiu o abstenció i el reflex final de l'acord aconseguit.

 

L'anterior requereix complir els següents requisits formals:

 

1.- Amb caràcter necessari el consentiment del president de la comunitat, ja que la convocatòria i l'acta posterior es remet per la seva indicació i mandat.

 

2.- L'enviament a tots els propietaris amb el vistiplau del president tant de la convocatòria com de la posterior acta, per qualsevol mitjà que certifiqui la seva recepció.

 

3.- El vot es pot emetre per correu postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà que garanteixin els drets d'informació i de vot.

 

4.- Ha de quedar constància de la recepció del vot i s'ha de garantir la seva autenticitat.

 

5.- El termini per a rebre les votacions serà de 8 dies, transcorregut aquest s'haurà de remetre l'acta en la qual es reflectissin els acords aconseguits.

 

 

 

 

 

Col·legi d'Administradors de Finques de Tarragona

Pl.Ponent, 5 1a, 43001 Tarragona · T 977 235 421

coladmin@coaft.com · info@coaft.com

 

Este sitio web utiliza  cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios según sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede saber más sobre nuestra política de cookies aquí.

Aceptar