Servicios al Colegiado
REBAIXES, CONDONACIONS I MORATÒRIES ENS ELS ARRENDAMENTS

Com a conseqüència de la situació creada per la aplicació de l’Estat d'Alarma ens veurem obligats a renegociar molts dels preus dels arrendaments amb els arrendataris que han estat obligats a suspendre la seva activitat o que l'han vist clarament minvada.

 

Des del punt de vista fiscal, aquestes rebaixes, ajornaments en el pagament o condonacions totals o parcials així com altres opcions, poden comportar contingències a efectes de l’IVA. i és per això que us volem recordar el següents conceptes:

 

• L'impagament de la renda comporta la MERITACIÓ de l’IVA, i per tant , tot i no cobrar, l’arrendador està obligat a repercutir i ingressar l’IVA corresponent.

 

En cas de pactar una rebaixa temporal o definitiva en els rebuts, és important que aquesta estigui firmada per ambdues parts i formi part del contracte com a un annex. En aquest cas, a partir del moment de la firma, es podrà aplicar en el rebut i en l’IVA corresponent.

 

• En cas de condonació total d'una o vàries mensualitats, l'Administració podria considerar que es tracta o bé d’un impagament o bé d’una cessió gratuïta. Ambdues situacions podrien comportar el meritament de l'IVA, ja que el servei s´ha prestat, la base està determinada i és exigible. En aquest cas també és molt important tenir l'acord firmat com un annex al contracte. En tot cas sempre serà millor fixar un import mínim i no la condonació total d'un mes o dos.

 

Les possibilitats d'acords són molt àmplies i és per això que volem recomanar sempre que aquests acords es fixin com a annex de contracte, amb tots els seu termes.

 

Este sitio web utiliza  cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios según sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede saber más sobre nuestra política de cookies aquí.

Aceptar