Com col·legiar-se

corresponent els habilita per a exercir la professió, segons cita l'article 54.2 de la Llei 18/2007 de Dret a l'Ha Els administradors de finques, per a exercir llur activitat, han de tenir la capacitació professional requerida i han de complir les condicions legals i reglamentàries que els siguin exigibles, amb el benentès que la pertinença al col·legi professional bitatge.

L'accés a la professió d'Administrador de Finques es regula per mitjà del Decret 693/68 publicat en el BOE núm. 86, de 9 d'abril de 1968, i en els Estatuts de la Corporació en els quals s'estableixen els següents procediments d'ingressos mitjançant l'aportació de la titulació exigida.

Hi ha dues vies d’accés a la col·legiació:

- Titulacions Universitàries.

Es pot accedir a la professió si s'ha cursat una diplomatura, llicenciatura o grau aprovat pel Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España (CGCAFE).

Títol propi. Obtenint el títol d'"Especialistes en Gestió Immobiliària" de les següents universitats:

 Tots els Administradors Col·legiats exercents tenen accés a programes de formació permanent, com també a una contínua actualització d'aquells temes relacionats amb la Professió.

   
INSTÀNCIES COL·LEGIACIÓ  
Dossier informatiu i instància accés directe Acceso directo
Instància Reingrés Reingreso
Instància títol propi Título propio
Finestra única
 
Ventanilla única
   
 

 

Utilitzem cookies de tercers i persistents per analitzar els nostres serveis d’acord amb els seus hàbits de navegació. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències aquí.                                                                                                Acceptar cookies - Rebutjar cookies

Acceptar