LLEI PEL DRET A L'HABITATGE (Ley 12/2023, apartat 3 de la Disposició final 1a)

Benvolgut/da col·legiat/da,

 

En relació amb la limitació de rendes prevista a l’apartat 3 de la Disposició Final 1a de la “Ley por el Derecho de la Vivienda”, que serà d’aplicació quan es declarin les zones tensionades, en resposta als dubtes recurrents, volem aclarir que:

 

  • Interpretem, i així ho ha confirmat el “Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana”, que aquesta disposició no és d’aplicació quan el contracte anterior vigent els últims 5 anys sigui un contracte d’arrendament de renda antiga, és a dir, subjecte a les normes de la LAU de 1964, ja que es considera que aquesta disposició s’aplica en els supòsits en què el contracte anterior sigui d’arrendament subjecte a la LAU de 1994 (Ley 29/1994).
  • En conseqüència, si l’habitatge està en una zona declarada tensionada i l’arrendatari no té la consideració de gran tenidor, la renda del nou contracte no podrà excedir de l’última renda del contracte d’arrendament d’habitatge habitual que hagi estat vigent en els últims cinc anys en el mateix habitatge (excepte si el contracte anterior fos un contracte subjecte a la LAU de 1964), una vegada aplicada la clàusula d’actualització anual de la renda del contracte anterior, i sense que es puguin fixar noves condicions que estableixin la repercussió a l’arrendatari de les quotes o despeses que no estiguessin recollides en el contracte anterior.
  •  
  • En els supòsits en què l’habitatge estigui en zona tensionada i no hagi estat arrendat en els últims cinc anys o l’arrendament fos de renda antiga (LAU 1964), s’aplicarà la renda que resulti de l’Índex de Referència quan aquest sigui aprovat i publicat.
  • Reiterem que aquestes limitacions de preus de lloguer no entraran en vigor fins que es declarin les zones tensionades i es publiquin els nous Índexs de Referència.

Com sempre, per a qualsevol dubte o més informació sobre aquest tema et pots dirigir al nostre servei d'assessoria jurídica, presencial amb cita prèvia, per telèfon o per correu electrònic.

 

Atentament,

 

Fabián C. Huguet Tous                                      Àngel Bernal Hernandez

           President                                                                 Secretari

 

Utilitzem cookies de tercers i persistents per analitzar els nostres serveis d’acord amb els seus hàbits de navegació. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències aquí.                                                                                                Acceptar cookies - Rebutjar cookies

Acceptar