MESURES EXTRAORDINÀRIES PER FER FRONT A LA SITUACIÓ DE SEQUERA EXCEPCIONAL

Us volem informar que el dia 2 de març va entrar en vigor el DECRET LLEI 1/2023, de 28 de febrer, pel qual s'estableixen mesures extraordinàries i urgents per fer front a la situació de sequera excepcional en l'àmbit del districte de conca fluvial de Catalunya, amb l’objectiu de protegir la disponibilitat de les fonts de subministrament de les xarxes d’abastament d’aigua potable a la població i d’aquesta manera evitar la interrupció del subministrament domiciliari.

El present decret conté les mesures adreçades a garantir l’abastament d’aigua a poblacions com ara la suspensió temporal d’aprofitaments quan estigui en risc la captació i el tractament d’aigua a poblacions i la recuperació de captacions en desús per a destinar-ne els recursos a l’abastament de poblacions. Així com les mesures de reparació dels danys causats per aquells incompliments de les normes d’aprofitament dels recursos hídrics i les reduccions de dotacions establertes al Pla especial d’actuació, la tipificació de les infraccions i les sancions previstes.

S’ha de tenir present que L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha activat la fase d’excepcionalitat per la sequera extrema del sistema Ter-Llobregat i de l’aqüífer del Fluvià Muga i a partir d’ahir dijous 2 de març, s’aplicaran les següents restriccions:

  • Limitació de l’aigua de 230 litres per habitant i dia.
  • Les piscines que no siguin d’aigua de mar, només es podran reomplir parcialment amb sistemes de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua. En centres educatius, l’ompliment complet o parcial de les piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres per al bany d’infants.
  • Reducció de la dotació de reg agrícola en un 40% o la substitució de part dels cabals destinats a reg agrícola per aigües regenerada.
  • Prohibició del reg de zones verdes, tant públiques com privades (només es permetrà l’aigua per mantenir viu l’arbrat i fent-ho gota a gota o amb regadores.
  • Resta prohibit el reg de gespa en tots els casos, excepte en les superfícies destinades a la pràctica federada de l’esport , on el reg es pot mantenir en les quantitats mínimes necessàries.
  • Es prohibeix la neteja de carrers, clavegueram, paviments, façanes o edificis amb aigua potable.
  • Es prohibeix l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua, excepte els llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica, utilitzant el mínim ús de l’aigua imprescindible pel seu manteniment.
  • Resta prohibit l’ús d’aigua procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per a l’abeurament i neteja dels animals, així com la neteja de propi recinte.

Davant d’aquesta situació s’ha creat i ficat al servei del ciutadà, el visor de la sequera que informa sobre els efectes de la sequera a les conques internes de Catalunya, basant-se en el Pla especial de sequera, l’instrument de la planificació hidrològica definitiva per l’Agencia Catalana de l’Aigua. Així com el semàfor de la sequera, que ens informarà dependent del color en què es trobi ens informarà en quin escenari o estat es troba el nostre municipal i les diferents mesures d’aplicacions que s’hauran d’aplicar.

 

Utilitzem cookies de tercers i persistents per analitzar els nostres serveis d’acord amb els seus hàbits de navegació. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències aquí.                                                                                                Acceptar cookies - Rebutjar cookies

Acceptar