QUÈ ÉS UN ADMINISTRADORS DE FINQUES?

 L' Administrador de Finques Col·legiat és un Professional lliberal que de forma habitual i continuada administra finques de tercers, ja siguin urbanes o rústiques.

És un professional que en l'àmbit de les seves gestions està cobert per una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil i una altra pòlissa de caució contractades ambdues pel Col·legi d'Administradors de Finques.

 L' Administrador de Finques Col·legiat desenvolupa una activitat de gran valor socioeconòmic que afecta, de forma directa, pràctica i quotidiana, la vida dels ciutadans.

Funcions
 
GESTIONAR BÉNS IMMOBLES. Gestionar els bens immobles amb criteris Professionals, conscient del seu valor com a bé d'inversió i estalvi. Conscient que el patrimoni immobiliari és, en molts casos, un llegat transmès de generació en generació, gestiona i actualitza les rendes, els seus cobraments i pagaments. Fa les liquidacions corresponents i el seguiment d'impagats i morosos. 
 
MITJANCER. Entre propietaris i llogaters; entre propietaris i administracions públiques; i entre els mateixos propietaris en els casos de les COMUNITATS.
 
APLICAR LA LEGISLACIÓ. Interpretar i aplicar la legislació vigent intentant unificar criteris per evitar litigis.
 
CONSERVAR I MILLORAR LA PROPIETAT. S'ocupa de gestionar el manteniment de la propietat immobiliària en previsió de problemes, cercant la seva millora constantment.
 
RESOLDRE PROBLEMES. Cerca la solució tant dels petits problemes com dels grans d'una manera ràpida i eficaç.
 
ASSESSORAR I REPRESENTAR. Assessora sobre totes les matèries relacionades amb la propietat immobiliària, i a més, pot representar oficialment al propietari, si així ho desitja, davant de tercers ( llogaters , administració pública, comunitats).
 
COMUNITATS DE PROPIETARIS. Assessorant-les en el compliment de la normativa legal, aconsellant-les en les seves decisions, vetllant el bon funcionament de la Comunitat i donant compliment als acords de les juntes.

Utilitzem cookies de tercers i persistents per analitzar els nostres serveis d’acord amb els seus hàbits de navegació. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències aquí.                                                                                                Acceptar cookies - Rebutjar cookies

Acceptar