PREVISIÓN DE PUBLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE AYUDA PARA EL 2023

Des de l’Agència Tributària de Catalunya es informem que s’han publicat els programes d’ajudes per al 2023:

 

  • Model 600. Transició del programa d’ajuda al formulari web

 

El programa d’ajuda d’aquest model, corresponent a l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, es preveu que estarà disponible la setmana del 23 de gener, i estarà actiu únicament fins al 31 de març del 2023. Aquesta limitació de la vigència al primer trimestre té com a objectiu consolidar la transició del programa d’ajuda al nou formulari web i, al mateix temps, detectar i solucionar possibles incidències a fi que la substitució es dugui a terme amb totes les garanties.

 

Cal tenir present que el programa d’ajuda permetrà incloure la data de meritació només fins al 31.03.2023, atès que a partir d’aquest moment no es preveu publicar noves versions del programa. Per tant, per als fets imposables a partir de l’1.04.2023 (inclòs) només es podrà utilitzar el formulari web.

 

Alternativament, el formulari web es podrà fer servir a partir de l’1 de gener per als fets imposables del 2023. Pel que fa als fets imposables anteriors al 2023, actualment el formulari del model 600 ja està operatiu. Cal accedir-hi mitjançant certificat digital o idCAT Mòbil.

 

En cas de detectar alguna incidència o trobar a faltar alguna funcionalitat en el formulari web, cal comunicar-ho mitjançant el formulari d’incidències de la seu electrònica, indicant les opcions següents: “Tràmit realitzat” (Autoliquidacions – presentació i pagament); “Tipus de tràmit” (Transmissions – model 600); “Incidència en” (Formulari telemàtic).

 

  • Models 650, 651, 652 i 653

Està previst publicar el programa d’ajuda del model 651 (donacions) i del model 652 (assegurances de vida) durant la setmana del 23 de gener. Pel que fa al programa d’ajuda del model 650 (successions) i 653 (consolidació de domini) es preveu que estaran disponibles la primera setmana de febrer.

 

Més informació disponible a la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya:

  1. Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
  2. Model 600. Ajuda i accés al formulari telemàtic
  3. Programes d’ajuda

 

 

Utilizamos cookies de terceros y persistentes para analizar nuestros servicios de acuerdo con sus hábitos de navegación. Puedes obtener más información y configurar tus preferencias aquí.                                                                     Aceptar cookies - Rechazar cookies

Aceptar