ACTUALITZACIÓN DE LAS INFOGRAFIAS RESPECTO LA ABERTURA DE PISCINAS COMUNITARIES - CAT/CAST/INGLÈS

Amb la publicació de la Resolució SLT/1934/2021 hi ha uns petits canvis a tenir en compte amb les piscines comunitàries, tot i que segueix de moment no havent-hi cap resolució que faci al·lusió directa o indirecta a les piscines i molt menys a les comunitàries.

 

  • L'aforament de la piscina no haurà de superar el 70% prenent en consideració el que marca l’article 9.5 de la, podent-se dur a terme activitats grupals.
  • En espais tancats sempre que s’acrediti el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades, es poden dur a terme activitats grupals sempre que es respecti el límit de l’aforament al 70% i l’ús de mascareta (excepte en la piscina).
  • Garantir la distància física interpersonal de seguretat en l'ús de les zones limítrofes al got de la piscina i fins i tot dins de l'aigua.
  • Utilitzar la màscara en els desplaçaments d'entrada i sortida al recinte.
  • Es permet l’ús de vestuaris sempre que sigui necessari per als usuaris i amb caràcter preferent per als usuaris de piscines i condicionat a garantir específicament la ventilació mínima establerta a la normativa.
  • Evitar la concentració de persones de diferents bombolles, sense formar grups de més de 10 persones o del número que les autoritats possibilitin en les pròximes setmanes.
  • Mantenir la distància física interpersonal (aplicable també als banyistes) de 1,5 m, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m² entre persones no convivents.
S’adjunta infografia piscines comunitàries en català, castellà i anglès

 

Utilizamos cookies de terceros y persistentes para analizar nuestros servicios de acuerdo con sus hábitos de navegación. Puedes obtener más información y configurar tus preferencias aquí.                                                                     Aceptar cookies - Rechazar cookies

Aceptar