PRÓRROGA EXTRAORDINARIA DE SEIS MESES PARA LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO QUE FINALIZEN SU VIGENCIA ANTES DEL 30 DE JUNIO DE 2023

Us volem informar que el passat 11 de gener de 2023, es va publicar en el BOE el Reial Decret Llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d'incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social de les persones artístiques, entrant en vigor amb data de 12 de gener, aquest va incloure en la seva disposició final 6a, una modificació de l'article 71 del Reial Decret Llei 20/2022, de 27 de desembre, modificant els contractes d'arrendaments d'habitatge.

 

Aquesta canvi, permet que una vegada finalitzat el contracte de lloguer d'habitatge habitual pel compliment del període de la tàcita reconducció prevista en l'article 1566 del Codi Civil, el mateix podrà ser prorrogat mitjançant una pròrroga extraordinària per un període màxim de 6 mesos en finalitzar entre el 12 de gener i el 30 de juny de 2023. D'aquesta manera, s'amplia l'aplicació d'aquesta pròrroga, que fins a l'entrada en vigor d'aquest RDL 1/2023 únicament s'aplicava per a aquells casos previstos en l'article 9.1 o de l'article 10.1 de la LAU.

 

Cal recordar que la figura de la tàcita reconducció implica el naixement d'un nou contracte d’arrendament de forma automàtica, quan superat el termini del contracte d'arrendament i de les seves prorrogues, cap de les parts manifesta la seva voluntat de donar per acabada la relació contractual, i el llogater continuï gaudint d'un mínim de quinze dies de l'immoble arrendat. El nou contracte creat de forma automàtica per tàcita reconducció serà igual que el contracte d' arrendament inicial excepte en la seva durada ja que el seu termini dependrà de com s’hagués pactat la renda en el primer contracte, de manera que, si no s'hagués fixat termini a l'arrendament, s'entendrà fet per anys quan s'ha fixat un lloguer anual, per mesos quan és mensual, i per dies quan sigui diari.

 

El propietari per la seva banda té l'obligació d'acceptar la sol·licitud de pròrroga extraordinària, llevat que:

  • - S' hagin fixat altres termes o condicions per acord entre les parts;

  • - O que l'arrendador hagi comunicat en els terminis i condicions previstes en l’article 9.3 LAU la necessitat d'ocupar l'habitatge arrendat per destinar-la a habitatge permanent per a si mateix o els seus familiars de primer grau.

 

Utilizamos cookies de terceros y persistentes para analizar nuestros servicios de acuerdo con sus hábitos de navegación. Puedes obtener más información y configurar tus preferencias aquí.                                                                     Aceptar cookies - Rechazar cookies

Aceptar