Nou formulari en línia:

Esborrany d’autoliquidació del model 600-ITPAJD per a compravendes d’immobles documentades en escriptura pública

Benvolgut/da company/a,

L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha posat a disposició dels usuaris que hagin d’autoliquidar la compravenda d’un immoble, ja sigui per compte propi o en representació de terceres persones, un nou formulari en línia que, amb identificació digital prèvia, ofereix un esborrany de l’autoliquidació del model 600 de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITPAJDa partir de la declaració informativa notarial enviada a l’ATC prèviament per la notaria que ha gestionat la compravenda de l’immoble.

Aquesta funcionalitat representa una millora substancial en la tramitació del model 600, ja que emplena automàticament l’autoliquidació amb les dades de la declaració informativa notarial, la qual cosa incrementa la fiabilitat de les dades i evita possibles errors. A continuació, elabora la proposta d’autoliquidació amb l’import a pagar, de manera que, si tot és correcte, només cal finalitzar la tramitació, presentar i efectuar el pagament, si escau. 

Per ampliar la informació, consulteu aquesta notícia publicada a la seu electrònica de l’ATC.

Esperem que aquesta informació hagi estat d'utilitat.

Cordialment,

Fabián C. Huguet Tous                                                             Àngel Bernal Hernández

          President                                                                                           Secretari

 

Utilizamos cookies de terceros y persistentes para analizar nuestros servicios de acuerdo con sus hábitos de navegación. Puedes obtener más información y configurar tus preferencias aquí.                                                                     Aceptar cookies - Rechazar cookies

Aceptar