CONVOCATORIA DE LAS SUBVENCIONES PARA OBRAS DE ARREGLO EN El INTERIOR DE LAS VIVIENDAS PARA PERSONAS MAYORES

T’informem que el dia 12 d’abril es va publicar al DOGC la RESOLUCIÓ TER/1182/2023, de 4 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions per a obres d'arranjament en l'interior dels habitatges per a persones grans per a l'any 2023.

Aquesta convocatòria es regeix per RESOLUCIÓ TES/1095/2020, de 19 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de subvencions per a obres d'arranjament en l'interior dels habitatges per a persones grans, modificada per la RESOLUCIÓ TER/914/2023, de 16 de març, de modificació de la Resolució TES/1095/2020, de 19 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de subvencions per a obres d'arranjament en l'interior dels habitatges per a persones grans.

 

CONVOCATÒRIA

Aquesta convocatòria s’obra amb la finalitat de concedir, en regim de concurrència publica no competitiva, les subvencions per a obres d’arranjament en l’interior dels habitatges per a persones gran per a l’any 2023.

OBJECTE

L’objecte d’aquesta convocatòria es subvencionar les obres d’arranjament en l’interior dels habitatges que tenen com a finalitat l’adequació de les peces i dels elements que conformen l’habitatge amb els objectius que s'especifiquen a continuació:

  •  - Assolir les condicions mínimes d'habitabilitat dins la superfície útil interior de l'habitatge, destinades a aconseguir la salubritat i el confort, incloent-hi la reparació o substitució de les obertures exteriors deteriorades i l'adequació dels paviments per tal de millorar-ne la capacitat lliscant i que no impliquin perill per a les persones.
  • - Adequar a la normativa vigent les instal·lacions d'aigua, gas, calefacció, electricitat i sanejament: instal·lació de mesures de seguretat per detectar o avisar de la manca d'estanqueïtat o de fugues en les instal·lacions, i instal·lació de sistemes automàtics destinats a facilitar l'obertura de persianes o similars.
  • - Adaptar l'interior de l'habitatge per a la millora de l'accessibilitat:
  • Cambra higiènica. Conjunt d'intervencions amb la finalitat de millorar l'accessibilitat per facilitar les activitats relacionades amb la higiene personal: substitució de la banyera per un plat de dutxa o adaptacions de banyera o dutxa, canvis d'aixetes; substitució o adaptació del WC o del lavabo; eliminació del bidet o d'altres elements per facilitar la mobilitat; tractament antilliscant de paviments i instal·lació d'ajudes tècniques.
  • Cuina. Conjunt d'intervencions amb la finalitat de millorar les condicions de seguretat per facilitar les activitats de la vida diària a la cuina: substitució de les plaques de gas canalitzat o butà per plaques elèctriques; adaptació del taulell de cuina; tractament antilliscant de paviments o instal·lació d'ajudes tècniques.
  •  
  • Altres peces. Conjunt d'intervencions amb la finalitat de fer adaptacions o proporcionar suports en l'entorn general del domicili per tal de facilitar la mobilitat general de la persona dins el seu habitatge: intervencions que es realitzen en zones comunes o de pas, com ara passadissos o rebedors, i que consisteixen en actuacions com l'ampliació d'una porta, el canvi de gir d'una porta, l'eliminació d'algun graó que dificulta l'accessibilitat o la instal·lació d'ajudes tècniques com ara barres o agafadors, entre d'altres.

DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

L’import màxim inicial de la dotació pressupostària d’aquesta convocatòria és de 1.160.000 euros, estant l’atorgament de les subvencions condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de concessió.

Així mateix, el pressupost de les obres que s’ha de presentar amb la sol·licitud de subvencions no podrà superar l’import màxim de 8.000 euros per habitatge, IVA inclòs.

Finalment, l’import de la subvenció és del 100% del pressupost protegible, amb un límit de 4.000 euros per habitatge.

BENEFICIARIS

Poden ser beneficiàries de les subvencions les persones sol·licitants que formin part d'una unitat de convivència que inclogui entre els seus membres alguna persona de 65 anys o més, que tinguin el seu domicili habitual i permanent a l'habitatge objecte de l'arranjament, i a les quals les obres de reforma beneficiïn directament.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el 14 d'abril de 2023 i finalitza el 30 de juny de 2023, ambdós inclosos.

TRÀMIT ONLINE

El tràmit online es podrà realitzar en aquest enllaç

 

Atentament,

Fabián C. Huguet Tous                                               Leandro Riquelme Ferré

President                                                                       Secretari

 

Utilizamos cookies de terceros y persistentes para analizar nuestros servicios de acuerdo con sus hábitos de navegación. Puedes obtener más información y configurar tus preferencias aquí.                                                                     Aceptar cookies - Rechazar cookies

Aceptar